Hoe zit dat met de puntentelling rondom de energielabel?
In 2011 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een wetswijziging, waardoor het energielabel van een huurwoning wordt opgenomen in het puntensysteem, op basis waarvan de wettelijk toegestane maximale huur van een huurwoning wordt vastgesteld. De bedoeling van de wet is om verhuurders te stimuleren om te investeren in energiebesparende maatregelen.

Concreet komt het erop neer dat de punten die een huurwoning krijgt voor ‘verwarming’ en ‘isolatie’ vervallen. In plaats daarvan wordt een aantal punten gegeven op basis van het energielabel. Een woning met het label A krijgt méér punten dan een woning met het label G (A is zeer energiezuinig is, en G zeer energie-onzuinig).

Voorbeeld: een eengezinswoning met label D had eerst 8 punten voor verwarming en isolatie. Deze punten vervallen. In plaats daarvan krijgt deze woning 14 punten voor het label D.

Hoe zit het met schaarstepunten?
Onder de toenmalige minister Donner, hebben alle woningen in schaarstegebieden (waaronder Amersfoort) bij de waardering van de woningen een aantal punten bijgekregen. Dit is bij wet geregeld.

De extra punten hebben alleen invloed op de huurprijs bij nieuwe verhuringen. Zittende huurders merken hier financieel niets van.