Wat doet Hestia?

Betaalbaarheid is een veel omvattend begrip.

We willen allemaal thuis komen in een betaalbare, prettige en goed onderhouden woning. Betaalbaarheid gaat dus om méér dan de hoogte van de huur.

Het gaat bijvoorbeeld ook over service kosten, de energierekening, de omvang en staat van onderhoud van de woning én woonomgeving.

Hestia spreekt en onderhandelt met Portaal over het huurbeleid en de jaarlijkse huuraanpassingen, maar ook over kwaliteit, onderhoud, renovatie en verduurzaming van woningen. Ook spreken we met Portaal over beleid voor het geval uw woning niet meer of tijdelijk minder betaalbaar blijkt. 

We spreken namens ú en alle andere huurders van Portaal, in Amersfoort en daarbuiten. 

Wilt u meer weten over de actuele gespreksonderwerpen die we met Portaal hebben? Neem dan contact op voor een toelichtend gesprek met een bestuurslid.

Spreekuur en klachtenbemiddeling

Het kantoor van Hestia is open voor bezoek op maandag en donderdag van 9 tot 12 uur. Een afspraak is niet nodig, maar zeker prettig. Dan weet u zeker dat de juiste persoon aanwezig en beschikbaar is

Als u geen kans hebt ons op maandag- of donderdagochtend te bezoeken of te bellen, dan kunt u vragen of klachten via het formulier naar ons mailen.

Wij nemen dan contact op voor meer informatie of gelijk antwoord. Wij vragen dan om informatie – contactgegevens, aard van het probleem en wat u er zelf aan gedaan hebt. Het is handig als u eventuele correspondentie en foto’s meeneemt/ meestuurt.

Ons kantoor is op de begane grond, makkelijk bereikbaar en goed toegankelijk.
Van Randwijcklaan 33 | 3814 AB Amersfoort | Telefoon: (033) 470 10 49 | secretariaat@bvhestia.nl

Let op – eerst naar Portaal!

Portaal moet weten van uw vraag of klacht en de kans krijgen deze te beantwoorden en op te lossen. Pas als Portaal een vraag of probleem niet voldoende beantwoordt of oplost kan Hestia bemiddelen.

> Over huur betalen
> Klachtenadviescommissie Portaal

Veel gestelde vragen

Er is onverhoopt een huurachterstand ontstaan. Wat moet ik doen? Volgens het huurcontract moet je de huur vooruit betalen. Dat wil zeggen dat de huur vóór de eerste dag van een nieuwe maand in bezit van Portaal moet zijn. Als Portaal het huurbedrag niet op tijd ontvangt, danben je aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van de vertraagde betaling. Als je niet aan je betalingsverplichting kan voldoen, neem dan zo snel mogelijk contact op met Portaal. Maak gebruik van de mogelijkheid om te praten, gooi brieven (aanmaningen en dergelijke) nooit weg, maar bespreek die met de verhuurder.


Wacht niet te lang.
Huurachterstanden lopen snel op tot hoge bedragen. Het beleid van Portaal is er op gericht huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Als u de huur niet op tijd betaalt, neemt Portaal de volgende stappen:
Stap 1: U ontvangt een betalingsherinnering
Stap 2: U wordt gesommeerd te betalen
Stap 3: Niet betalers worden door Portaal gebeld voor het maken van betalingsafspraken
Stap 4: Portaal blijft contact zoeken.In geval meer hulpverlening nodig blijkt, adviseert Portaal hierin
Stap 5: De deurwaarder wordt ingeschakeld
Stap 6: De deurwaarder neemt de zaak in behandeling en handelt het incasseren verder af. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening
Stap 7: De rechter wordt ingeschakeld om betaling af te dwingen. Dat kan leiden tot beslaglegging op uw inkomen | Inzet laatste kans beleid. (VIA), met als doel het voorkomen van huiszetting. | In het uiterst geval wordt uw woning ontruimd. Alle kosten die daaraan verbonden zijn, zijn voor uw rekening

Er bestaat bij Portaal in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Je moet hiervoor een goede reden hebben. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde is wel dat je de huur van de lopende maand en de daaropvolgende maanden gewoon betaalt.

Meer hulp nodig?
Soms zijn de geldproblemen zo groot dat je hulp van maatschappelijk werk nodig hebt. Dat doet Portaal niet zelf, ze kunnen wel helpen bij het zoeken naar de juiste oplossing. Heb je specifieke vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met Portaal op. Het is belangrijk dat je op tijd aan de bel trekt.

Meer informatie van Portaal: https://www.portaal.nl/ik-huur/huur-betalen/betalingsregeling/
Meer informatie is te vinden op: www.juridischloket.nl
Meer informatie en over geldzaken vind je op: www.wijzeringeldzaken.nl

U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de huur. Lukt dit niet, of ziet u problemen aankomen door bijvoorbeeld plotseling ernstig verlies van inkomen, wacht niet tot u in de problemen komt. Neem dan direct contact op met Portaal klantenservice. Zij zoeken met u naar een oplossing.

De klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 17 uur, via telefoonnummer 088 – 767 82 25.  Met een vaste lijn belt u gratis via 0800 – 767 82 25.

Op de website van Portaal staat meer informatie over wat u kunt doen bij (dreigende) huurachterstand.
https://www.portaal.nl/ik-huur/huur-betalen/huurachterstand/

Hebt u ook moeite om iedere maand rond te komen? Bekijk dan eens of u gebruik kunt maken van huurtoeslag en/of zorgtoeslag. Of u voor huurtoeslag in aanmerking komt, hangt van uw inkomen en van uw huur af. Als u uw financiële gegevens bij de hand hebt kunt u ook een proefberekening maken.

Op www.toeslagen.nl kunt u alle informatie over de toeslagen vinden. Hebt u recht op toeslag? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan.

https://www.woonbond.nl/nieuws/115000-extra-huishoudens-aanmerking-huurtoeslag

Huur- en inkomensgrenzen in 2020 verruimd

Hebt u een laag inkomen? Misschien heeft u dan recht op extra geld of een regeling van de gemeente. Als inwoner van Amersfoort met een laag inkomen kunt u via www.amersfoort.nl/werk-en-uitkering controleren of u recht hebt op een bijzondere bijdrage. Dat kan bijvoorbeeld een bijdrage zijn om deel te nemen aan sport of cultuuractiviteiten voor volwassenen, een kledingcheque voor jongeren van 12 t/m 17 jaar of vergoedingen voor sport, hobby, de kosten voor een schoolreisje, huiswerkbegeleiding en schoolspullen voor uw kinderen.

Voor mensen in de bijstand heeft de gemeente Amersfoort nog meer bijzondere bijdragen: bijzondere bijstand, een individuele inkomenstoeslag, een vergoeding voor de wasmachine, koelkast, fornuis of stofzuiger, studietoeslag een gemeentelijke toeslag voor de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang. Ook slim is het om te bekijken of u in aanmerking komt voor de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Als u wilt weten of u voor deze financiële ondersteuning in aanmerking komt? Dan kunt u het beste contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 033.

Laag inkomen, hoge zorgkosten? De gemeente betaalt mee aan je zorgpremie! Kijk snel voor meer informatie op zorgverzekering gemeente Amersfoort, als u wilt overstappen moet dit vóór 31 december, wacht dus niet te lang! Voor hulp en advies kan je terecht bij www.indebuurt033.nl

Ook als je werkt en/of tijdelijk minder inkomen hebt, kan je financiële hulp krijgen. Op geldcheck033.nl staat alle financiële hulp van ongeveer vijfentwintig Amersfoortse organisaties bij elkaar. Daar kunt u een financiële bijdrage, ondersteuning of advies aanvragen.

Je kan de mogelijkheden snel en anoniem bekijken via geldcheck033.nl

Vragen stelt u eerst aan Portaal. Een aantal vragen wordt vaker gesteld. Kijk op de website van Portaal voor veelgestelde vragen van klanten en antwoorden van Portaal. Wie weet staat ook uw vraag hiertussen.

Anders kunt u bij Hestia terecht. Hestia heeft een eigen kantoor. U kunt ons bellen, schrijven, mailen of op afspraak bezoeken.
Van Randwijcklaan 33
3814 AB AMERSFOORT
Telefoon: 033 – 470 10 49
E-mail: secretariaat@bvhestia.nl
Openingstijden kantoor: maandag en donderdag van 09:00 tot 12:00 uur.

Een klacht melden?

Heeft u een klacht en krijgt u geen gehoor of juiste afhandeling bij Portaal?
Laat het ons weten.

Het verdelen van de schaarse betaalbare woningen heeft vooral onze aandacht.
Voor Hestia is belangrijk dat de energietransitie voor huurders geen stijging van de woonlasten geeft.