Wat kan Hestia voor mij doen?

Hestia bemiddelt tussen huurders en Portaal als zij er samen niet uitkomen. Hestia zet zich in voor u als huurder, maar heeft geen middelen om resultaat af te dwingen.

Hestia luistert, vraagt door en verzamelt informatie van alle betrokkenen. Overleg en zoeken naar het optimale resultaat volgen daarop. De gang van zaken, onderlinge communicatie, regels en redelijkheid komen aan bod.

Bemiddeling kost tijd en het resultaat is ondanks onze inzet, niet altijd wat de huurder er van hoopt. Bij sommige klachten kan Hestia geen rol spelen bij de oplossing, we helpen u dan wel op weg zodat u de klachten alsnog aan het goede adres kunt richten.

Spreekuur en klachtenbemiddeling

Het kantoor van Hestia is open voor bezoek op maandag en donderdag van 9 tot 12 uur. Een afspraak is niet nodig, maar zeker prettig. Dan weet u zeker dat de juiste persoon aanwezig en beschikbaar is.

Als u geen kans heeft ons op maandag- of donderdagochtend te bezoeken of te bellen (033) 470 10 49, dan kunt u vragen en klachten via het formulier naar ons mailen.

Wij nemen dan contact met u op voor meer informatie of gelijk antwoord. Wij vragen dan om informatie – contactgegevens, aard van het probleem en wat u er zelf aan gedaan hebt. Het is handig als u eventuele correspondentie en foto’s meeneemt/ meestuurt.

Ons kantoor is op de begane grond, makkelijk bereikbaar en goed toegankelijk.
Van Randwijcklaan 33 | 3814 AB Amersfoort | Telefoon: (033) 470 10 49secretariaat@bvhestia.nl

Let op – eerst naar Portaal!

Portaal moet weten van uw vraag of klacht en de kans krijgen deze te beantwoorden en op te lossen. Pas als Portaal een vraag of probleem niet voldoende beantwoordt of oplost kan Hestia bemiddelen.

> Reparatieverzoek Portaal
> Klachtenadviescommissie Portaal

Voorbeelden van voorkomende klachten

Gelijkheid

Toen een dakraam vervangen moest worden, ging de huurder er van uit dat zij een geïsoleerd raam met glas zou krijgen, net als bij andere woningen in de straat. Toen bleek dat zij een kunststoffenraam zou krijgen heeft ze Hestia ingeschakeld. Na bemiddeling is het alsnog een raam met glas geworden, met de toezegging van Portaal dat er voortaan beter gelet zou worden op gelijke beoordeling van gelijke gevallen.

Stankproblemen

Hestia kon niet helpen bij het oplossen van stankproblemen in een slaapkamer. De stank komt van buren die ‘s- avonds op het balkon roken en de lucht de aangrenzende slaapkamer intrekt. De oplossing van dit probleem ligt in de relatie tussen deze buren en bereidheid rekening met elkaar te houden. Hestia heeft de weg naar buurtbemiddeling aangegeven maar speelt geen rol bij de oplossing.

Bomen en beplanting
Veel voorkomende vragen zijn die over overlast van bomen en beplanting. Deze worden ieder voor zich samen met Portaal uitgezocht en opgelost. De kern van deze problemen ligt bij de vraag van wie de bomen of beplanting zijn, Portaal, gemeente of particulier. Als dit eenmaal duidelijk is, kan gesproken worden over de overlast en oplossingen.

Veel gestelde vragen bij klachten en reparaties

Een klacht melden?

Heeft u een klacht en krijgt u geen gehoor of juiste afhandeling bij Portaal?
Laat het ons weten.

Nadat ik heb uitgelegd hoe gevaarlijk glad de galerij in de winter werd, heeft Hestia bemiddeld en de zaak in behandeling genomen door Portaal.

Hestia bedankt voor jullie inzet en bemiddeling met Portaal.