Veiligheid

De werkgroep heeft het thema veiligheid hoog op het verlanglijstje staan. Bijvoorbeeld de veiligheid van de woning (goede sloten, duidelijke vluchtroute, geen valgevaar, een intercom met beeldscherm) en de veiligheid van de woonomgeving, zoals verlichting, een afsluitbaar achterpad en veilige voetpaden. De werkgroepleden hechten ook belang aan een herkenbare wijkopzichter of wijkagent.

Toegankelijkheid

Senioren willen een driekamerwoning met een berging en een balkon of tuintje. De woning moet goed toegankelijk zijn, met brede deuren, geen drempels, een lift (maar ook trappen, want traplopen is goed voor de gezondheid!), elektrische deuropeners en ruimte voor scootmobiels. Een seniorenwoning kan ook een grondgebonden woning (dus niet in een appartementengebouw) zijn.

Saamhorigheid

De werkgroep vindt dat seniorencomplexen belangrijk zijn voor het gevoel† van saamhorigheid. Bewoners blijven gezond en actief als zij samen activiteiten organiseren. Dit voorkomt ook eenzaamheid. De nabijheid van voorzieningen als een buurtwinkel, ontmoetingsruimte, centrale keuken en gezondheidscentrum is eveneens belangrijk.