Op 21 november 2017 is de Werkgroep Seniorenhuisvesting van start gegaan. De werkgroep is een initiatief van Hestia en VHOS en bestaat uit 12 huurders uit Amersfoort en Soest. Na een presentatie van de Wooncoach Senioren voerden de deelnemers een geanimeerd gesprek op basis van enkele prikkelende stellingen.

 

Wooncoach

Monique van der Walle vertelde wat de Wooncoach in Amersfoort doet: uitleg geven over Woningnet en het huurbeleid, en informeren over het woningaanbod en de verhuizing zelf. Inmiddels hebben Monique en haar collega zo’n 100 gesprekken gevoerd, en zijn 20 senioren verhuisd naar een gelijkvloerse woning, waarvan 7 huurder van Portaal. In Soest wordt volgend jaar gestart met een wooncoach.

 

Belemmeringen

Door informeren en ‘ont-zorgen’ neemt de wooncoach belemmeringen om te verhuizen weg. Toch blijven senioren tegen een aantal zaken oplopen: veel seniorenwoningen hebben één slaapkamer, terwijl de meeste senioren liever twee slaapkamers hebben. Ook heeft een aantal complexen geen balkon. Daarnaast is de hogere huur een bezwaar. Ook zien mensen op tegen de verhuizing en moet soms nog veel gebeuren in de nieuwe woning.

 

Ideeën

Het gesprek ná de pauze leverde een rijk palet aan ideeën en standpunten op. Om er een paar te noemen:

  • Sommige senioren willen alléén met leeftijdgenoten wonen, anderen willen graag met verschillende leeftijden wonen. Het ontlabelen van seniorencomplexen is dus niet altijd een goed idee.
  • Portaal moet samen met onder andere de gemeente zorgen voor méér moderne levensloopbestendige woningen in verschillende woonvormen.
  • De wooncoach moet méér uren krijgen voor haar werk, en méér hulpmiddelen, zoals een voorrangsregeling, het verhuisklaar opleveren van de woning en een verhuishulp.
  • Het is een goed idee om servicepunten wonen en zorg op te richten in de wijken. Maar kijk ook wát er al is aan informatie en hulp. Ook een idee: een persoonlijke ‘buddy’ voor elke oudere.

 

Zelfstandig wonen

Senioren moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dan is het wel belangrijk dat senioren ook passend kunnen wonen. De Werkgroep Seniorenhuisvesting wil Portaal in 2018 gaan ‘voeden’ met een aantal goede ideeën vanuit de huurders. We houden u op de hoogte!

 

Wilt u ook meedenken? 

Wilt u ook meedenken over seniorenhuisvesting in Amersfoort? Dat kan – graag zelfs. Aanmelden kan eenvoudig door ons een e-mail te sturen. Vul het contactformulier in en geeft daarbij aan dat u met de werkgroep mee wilt doen.