Zonnepanelen op complexen

Zonnepanelen op flats

Portaal gaat door met het duurzamer maken van haar bezit. In maart en november 2017 zijn op een aantal flatgebouwen zonnepanelen geplaatst. In Amersfoort staan ze nu op 7 gebouwen. De panelen helpen om de kosten van stroom in gezamenlijke ruimtes te beperken.

De huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) in alle regio’s juichen dit initiatief toe.

 

Wat aan de plaatsing voorafging

Voordat de panelen zijn geplaatst heeft Portaal met alle HBV’s overlegd. Dit overleg ging vooral over de verdeling van de financiële voordelen van de opbrengsten van de panelen. Ook de controleerbaarheid van de opbrengsten en de betrokkenheid van huurders bij deze vergroening van het complex hadden onze aandacht.

 

Dit overleg heeft een aantal punten voor de huurders opgeleverd. Zo is er nu vastgelegd:

  • dat de huurders in het complex de financiële voordelen van een lagere energierekening van algemene ruimtes terugzien bij de afrekening van de servicekosten
  • dat als dit voordeel omslaat in een nadeel, dit niet bij de huurders terecht komt
  • dat Portaal zal blijven investeren in energiebesparing, ook na de plaatsing van de panelen
  • dat de opbrengsten van de zonnepanelen voor de betreffende huurders zichtbaar en controleerbaar zijn.