Portaal wil de duurzaamheid van haar woningen vergroten en de woonlasten verlagen. Ze plaatst daarom zonnepanelen op complexen. Dit initiatief juichen de huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) toe.

Inmiddels liggen zonnepanelen op 42 complexen in Amersfoort, Arnhem, Nijmegen, Leiden en Utrecht. 5 complexen liggen in Amersfoort.

De zonnepanelen wekken stroom op voor de gezamenlijke voorzieningen in de complexen, zoals verlichting en automatische deuren. Het voordeel wat dat oplevert is voor de helft voor de huurders en voor de helft voor Portaal. Huurders zien een lichte daling van de servicekosten.

Vóór plaatsing van de panelen, hebben Portaal en de HBV’s overlegd. Dit overleg ging over de verdeling van de financiële voordelen en risico’s, de controleerbaarheid en de betrokkenheid van de huurders.

Dit overleg heeft een aantal punten voor de huurders in deze complexen opgeleverd.

Er is afgesproken:

  • dat de huurders de voordelen terugzien via verlaging van de servicekosten
  • dat als de voordelen, om welke reden dan ook, omslaan in nadelen, dit niet bij de huurders terecht komt
  • dat Portaal blijft investeren in energiebesparing, ook na de plaatsing van de panelen
  • dat de opbrengsten van de panelen zichtbaar en controleerbaar zijn

In het najaar plaatst Portaal zonnepanelen op nog eens 70 complexen.

Via deze link komt u bij het persbericht van Portaal

Gepubliceerd Op: woensdag, 19 april, 2017Views: 19

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!