Zonnepanelen voor eengezinswoningen

In 2018 aanbod Portaal aan huurders in Amersfoort en Soest

Zonnepanelen voor eengezinswoningen

 

Portaal heeft in oktober 2017 het beleid voor zonnepanelen op eengezinswoningen vastgesteld. Huurders van deze woningen in Amersfoort en Soest kunnen vanaf 2018 een aanbod van Portaal voor zonnepanelen verwachten. Van de verwachtte energieopwekking moet de huurder 50 procent zelf betalen. De rest komt voor rekening van Portaal. De zonnepanelen kunnen de huurder een besparing van enkele tientjes per maand opleveren.

 

Advies Hestia en VHOS

Afgelopen voorjaar legde Portaal haar plannen ter advies voor aan de huurdersbelangenverenigingen (HBV’s). De HBV’s hebben kritisch gekeken naar de kosten voor de huurder. Een ingewikkeld verhaal, met termen als wattpiekwaarde, kale stroomprijs en niet-verrekenbare servicekosten. De HBV’s zijn voorstander van zonnepanelen, maar waren het niet eens met de berekeningssystematiek. Ook leek het, dat Portaal zou verdienen aan de zonnepanelen.

 

Gesprek Portaal

In een gesprek heeft Portaal uitgelegd hoe de kosten voor de huurder worden berekend. Toen werd duidelijk dat de bijdrage die Portaal aan de huurder vraagt, kostendekkend is. Met andere woorden: Portaal verdient er niet op. Daarmee konden de HBV’s groen licht geven. Wel moet voorkomen worden dat een nieuwe huurder straks dubbel gaat betalen: én via de servicekosten én via een toename van het aantal woningwaarderingspunten. Portaal komt hiervoor met een oplossing. Over twee jaar wordt het nieuwe beleid geëvalueerd.

 

Voordelen voor de huurder

Een huurder met zonnepanelen op zijn dak bespaart al snel een paar tientjes per maand op zijn woonlasten. Of de zonnepanelen het gehele energieverbruik van de huurder kunnen dekken verschilt per situatie. Een gezin met twee kinderen verbruikt vaak méér energie dan 8 panelen (het aantal dat je op je dak krijgt) kunnen opwekken. Dit is echter persoonlijk en hangt onder meer af van de grootte van het huishouden, het aantal elektrische apparaten in huis en hoe energiezuinig je leeft.

 

Individueel aanbod

Vanaf 2018 worden huurders in Amersfoort en Soest – met een woning die geschikt is voor zonnepanelen – individueel benaderd. Ze krijgen een aanbod dat speciaal is afgestemd op hun situatie. Er komt een speciale website waar huurders informatie kunnen vinden.

 

Voorbeeldberekening kosten en opbrengsten van 8 zonnepanelen in 2017

Opbrengst per jaar (in kilowattuur) van 8 zonnepanelen: Kwh 1890

Prijs per kilowattuur (afhankelijk van het contract): € 0,204

Totale kosten per jaar: € 385,56

50 procent hiervan betaalt de huurder: € 192,78 (de rest betaalt Portaal), dit wordt per maand verrekend.

Bijdrage per maand voor de huurder: € 16,07

Bijdrage per paneel: € 2,01

Deze vaste bijdrage betaalt de huurder via de servicekosten, en wordt elk jaar geïndexeerd.

 

Heeft u belangstelling? Kijk op uw jaarafrekening om te bepalen welk aandeel van uw energieverbruik door de zonnepanelen kan worden gedekt, en wat dan nog via de reguliere leverancier moet worden geleverd. Voor meer informatie: www.portaal.nl