Archief categorien: Nieuws

Wil jij je vrije tijd goed besteden?

Hestia is van en voor huurders van Portaal in Amersfoort. Hestia komt dus ook op voor jouw belangen. Op het moment dat Portaal of de gemeente plannen hebben die huurders raken, is Hestia er bij.
Jij ook?

Bestuurswerk voor Hestia is niet eenvoudig en resultaten niet snel bereikt, maar biedt daarom juist veel kansen. Samen met de andere bestuursleden kan jij veel betekenen voor duizenden huurders in Amersfoort en daarbuiten.

Kom het bestuur van Bewonersvereniging Hestia versterken en maak het verschil.

30 nieuwe leden bij Het Masker

Bewonerscommissie Het Masker heeft een ledenwerfactie voor Hestia gedaan. Dat heeft 30 nieuwe leden opgeleverd. Daar zijn we heel blij mee.

We zijn de commissie daarom heel dankbaar voor haar inzet.

Hestia zet zich belangeloos in voor alle huurders van Portaal in Amersfoort en is sterk dankzij haar leden.
Welkom!

Zonnepanelen op woongebouwen

Portaal wil de duurzaamheid van haar woningen vergroten en de woonlasten verlagen. Ze plaatst daarom zonnepanelen op complexen.
Dit initiatief juichen de huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) toe.

Inmiddels liggen zonnepanelen op 42 complexen in Amersfoort, Arnhem, Nijmegen, Leiden en Utrecht.
5 complexen liggen in Amersfoort.

Mijn Wooncoach

Als huurder veranderen uw woonwensen over de jaren met u mee. Misschien overweegt u om te verhuizen naar een huis zonder trap of fuin of meer in de buurt van uw famailie of winkels. U weet nu wat u aan huur betaalt en daarbij ziet u misschien een beetje op tegen de rompslomp die bij een verhuizing komt kijken.

Mijn Wooncoach biedt verhuisbegeleiding op maat.

Veel vraag naar huurhuis maar weinig aanbod

De vraag naar huurwoningen neemt toe, terwijl het aanbod krimpt. Er komen vooral koopwoningen bij. Een verontrustende trend, zeggen experts, en bovendien onnodig: corporaties hebben het geld er iets aan te doen.

Door sloop en verkoop worden veel woningen aan de huurmarkt onttrokken, terwijl er juist veel huurwoningen nodig zijn, door de toename van het aantal eengezinshuishoudens en de groeiende migratie.

Resultaten van het Digitaal Advies Panel

Een van de manieren waarop Hestia de meningen van huurders hoort is door het peilen van meningen via digitale vragenlijsten. Alle huurders kunnen meedoen met dit Digitaal Advies Panel (DAP). De uitkomsten van de peilingen hebben invloed op onze adviezen aan Portaal en op de inzet van Hestia. We vertellen de panelleden wat er uit de peilingen komt en wat we er mee gaan doen.

« Oude Toevoegingen Recente Toevoegingen »